ALEX TAN

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH


Không có bất kì dự án ẩm thực nào là giống nhau. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở mối quan tâm của chủ doanh nghiệp mới thành lập so với nhu cầu của chủ sở hữu các doanh nghiệp trưởng thành muốn phát triển hoạt động của doanh nghiệp lên tầm cao hơn. Vì lý do này, hướng tiếp cận của chúng tôi đối với mỗi khách hàng luôn thiên về tư vấn.

Alex là đại diện khách hàng của Chef At Work. Sứ mệnh của anh là tối đa hóa giá trị cho khách hàng bằng cách nắm bắt tường tận các nhu cầu và mối quan tâm của họ. Với 15 năm kinh nghiệp trong lãnh đạo, quản lý và phát triển nhân sự, niềm đam mê lớn nhất của anh là nhìn thấy ước mơ của người khác trở thành hiện thực. Alex có mạng lưới các mối quan hệ rộng khắp trong các ngành dịch vụ, giáo dục, FMGC và sản xuất công nghiệp.