BẾP TRUNG TÂM & CHUỖI CUNG ỨNG

Doanh nghiệp sẽ có những lợi thế gì?

Khi doanh nghiệp F&B đạt được một quy mô và mức độ lợi nhuận nhất định, việc thiết lập chuỗi cung ứng và bếp trung tâm trở thành chiến lược cần thiết để mở rộng doanh nghiệp. Những chiến lược này giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận thành tại các cửa hàng và mở ra cơ hội giúp doanh nghiệp trở thành nhà sản xuất gốc (OEMs). Chiến lược chuỗi cung ứng đầy tiềm năng sẽ giúp gia tăng đáng kể lợi nhuận và doanh thu.

Các công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

Hoạch định kinh doanh

Thiết lập Bếp trung tâm

Ứng dụng công nghệ

Hậu cần trong và ngoài

Chuẩn hóa quy trình vận hành

Lập mô hình tài chính