HÀ CHU

QUẢN LÝ PR & MARKETING


Cô nắm vị trí Quản lý Xây dựng Thương hiệu Quốc tế, Marketing & PR tại DCA Holding International. Trong vai trò đó, cô chịu trách nghiệp về hình ảnh doanh nghiệp và hoạt động marketing của tất cả các khách hàng. Hơn thế nữa, cô còn làm việc trong vai trò là Quản lý Bộ phận Account chịu trách nhiệm cho các account của DCA.

Cô tốt nghiệp Cử nhân từ Đại học RMIT, Việt Nam với 3 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực Báo chí và 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng Thương hiệu, PR và Marketing. Ngoài ra, cô cũng là Quản lý Marketing & PR của KAfe từ năm 2014 và là Quản lý PR cho Kitchen Art.