ISAAC ZHANG

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH


Làm việc chặt chẽ với giám đốc điều hành, Isaac là người đảm bảo ước mơ kinh doanh của khách hàng trở thành hiện thực. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và định vị thương hiệu. Nhờ có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực khởi nghiệp và marketing, anh đề xuất các chiến lược kinh doanh thực tiễn và hoàn hảo phù hợp với tất cả các giai đoạn của vòng đời kinh doanh.

Anh giám sát hoạt động xây dựng thương hiệu Chef At Work từ trong ra ngoài, anh chuyên xây dựng chiến lược nội dung cho Chef At Work quản lý toàn bộ website và mạng xã hội. Anh là người luôn hứng trú với những xu thế mới nhất trong ngành ẩm thực, và có những bài viết phân tích thị trường ẩm thực rất hữu dụng trên trang blog của công ty.