LEO DƯƠNG

QUẢN LÝ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ


Leo quản lý giải pháp truyền thông kỹ thuật số tại DCA Holding International, chịu trách nhiệm cho các dự án và chương trình truyền thông digital của công ty và của khách hàng, với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích & thiết kế hệ thống và lĩnh vực tương tác khách hàng online.

Trong lĩnh vực marketing, anh là chuyên gia về phân tích dữ liệu bán hàng và dữ liệu hành vi khách hàng, định hướng và phân phối nội dung cho các chiến dịch marketing, thực hiện Google Ads, SEO, điều phối hoạt động marketing trên các kênh mạng xã hội, email marketing và chăm sóc khách hàng. Đối với việc thiết kế hệ thống, anh chịu trách nhiệm phân tích quy trình hoạt động và thiết kế hệ thống quản lý CRM. Bên cạnh đó, anh cũng chịu trách nhiệm thiết kế giao diện và tính năng cho thương mại điện tử, thiết kế xây dựng website, thiết kế UX UI cho các ứng dụng điện thoại.

Anh tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Northumbria, Anh Quốc.