NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Nhượng quyền kinh doanh là gì?

Nhượng quyền kinh doanh là con đường tuyệt vời cho các chủ doanh nghiệp ẩm thực phát triển thương hiệu và mở rộng thị phần của họ mà không cần có vốn đầu tư lớn. Nó cho phép doanh nghiệp gọi vốn dựa vào sự phổ biến của thương hiệu và nhanh chóng nắm bắt thị trường, cả ở địa phương và quốc tế. Tương tự, người mua nhượng quyền chọn mua một thương hiệu vì sự thành công đã được chứng mình và tiềm năng phát triển trong tương lai của nó.

DCA Holding International sẽ cung cấp bộ tài liệu nhượng quyền thương hiệu (The Franchising Kit). Đây là bộ công tài liệu được thiết kế để gia tăng hình ảnh công ty và giá trị thương hiệu của bạn. Bộ tài liệu này cũng có thể được cung cấp cho các đối tác tiềm năng vì nó trình bày chính xác tỷ lệ lợi nhuận ròng, chiến lược phát triển, định vị, điểm mạnh, ưu thế bền vững và vốn đầu tư của thương hiệu.

Các công việc chúng tôi thực hiện bao gồm: