ROGER PHUA

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


Roger là một doanh nhân khởi nghiệp, người đã sáng lập và quản lý những doanh nghiệp triệu đô ở Châu Á. Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp tùy biến riêng cho từng khách hàng.

Mục tiêu của anh là mang hoạt động kinh doanh của Chef At Work lên một tầm cao mới. Chuyên môn của Roger là cần thiết cho sự phát triển của công ty trong thị trường nội địa và mở rộng trên thị trường quốc tế.

Roger chịu trách nhiệm làm gia tăng giá của công ty, gia tăng lợi nhuận thông qua sự gia tăng thị phần, tối ưu hóa các chức năng doanh nghiệp và tăng cường hoạt động kinh doanh. Tài lãnh đạo, óc chiến lược và kinh nghiệm quản lý của anh là cấp thiết cho những bước phát triển tiếp theo của Chef At Work.