RYAN LÊ

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


Ryan là Phó Giám đốc Điều Hành của DCA Holding International. Anh có 6 năm kinh nghiệp trong việc thiết lập và cải tiến quy trình, phân tích dữ liệu và thông tin kinh doanh tại Ngân hàng DBS và cũng có hơn 6 năm kinh nghiệm quản lý dự án và phát triển phần mềm tại Singtel Telecommunication, Singapore. Trước đây, anh là COO của KAfe Group. Anh đã tốt nghiệp với bằng Cử nhân danh dự từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore và có nền tảng đáng nể trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Kĩ thuật.