SAMANTHA HONG

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH


Samantha chịu trách nhiệm lập kế hoạch chiến lược cho các khách hàng. Theo đó, cô hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp để chuẩn bị những bộ tài liệu cho quy trình vận hành và kế hoạch mở rộng. Cô có kinh nghiệm rộng lớn trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, đào tạo & phát triển, cô đã quản lý nhiều dự án trong ngành công nghiệp dịch vụ, bán lẻ và phân phối.

Điểm mạnh chính của cô nằm ở việc phát triển các chiến lược kinh doanh và marketing xuất sắc thông qua các phân tích chuyên sâu. Samantha rất say mê với việc tạo ra thay đổi tích cực cho con người và doanh nghiệp. Cô cũng là chuyên gia lập chiến lược cho doanh nghiệp về hình thức hợp tác kinh doanh, phát triển nhượng quyền kinh doanh và mở rộng kinh doanh.