SERENE NG

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN


“Những điều phi thường xảy ra khi con người giúp đỡ lẫn nhau”

Serene hợp tác chặt chẽ với mỗi khách hàng trên hành trình thiết lập doanh nghiệp mơ ước của riêng họ. Cô trực tiếp giám sát từng danh mục đầu tư của khách hàng để đảm bảo tầm nhìn và mục tiêu cuối cùng khớp nhau một cách hoàn hảo. Serene có các mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư và đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa đối tác và Chef At Work để đạt được những mục tiêu chung. Cô đặc biệt chú trọng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và luôn chia sẻ với khách hàng những kinh nghiệm làm việc tích cực có được từ nhiều dự án.