BƯỚC 04: THIẾT KẾ & THI CÔNG CỬA HÀNG


Chúng tôi thiết kế nội thất và xây dựng không gian nhà hàng và địa điểm kinh doanh để tối ưu hoá việc vận hành, nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và trải nghiệm khách hàng. Mỗi mô hình ẩm thực khác nhau sẽ có những khác biệt về yêu cầu không gian và quy trình làm việc của nhân viên bếp và nhân viên phục vụ. Chúng tôi xây dựng thiết kế cửa hàng từ Quy trình Vận hành Tiêu Chuẩn (SOP), cho đến sơ đồ tầng và hiệu suất không gian, rồi sắp xếp chúng theo ý tưởng thương hiệu.