BƯỚC 01: XÂY DỰNG Ý TƯỞNG MÔ HÌNH


Ý tưởng hoàn thiện cho doanh nghiệp ẩm thực của bạn

Chúng tôi giúp hiện thực hóa ý tưởng của bạn từ lúc còn sơ khai cho đến một nền tảng vững chắc - mục đích, tầm nhìn, sứ mệnh của thương hiệu, cùng với các sản phẩm chủ đạo và các lợi điểm bán hàng độc nhất. Kinh nghiệm 20 năm trong ngành cho phép chúng tôi phát triển một ý tưởng F&B mới mẻ độc đáo nhưng vẫn phải khả thi để duy trì và phát triển.

Một “Nền tảng vững chắc” sẽ giúp doanh nghiệp của bạn như thế nào?

  • Định hình rõ nét ý tưởng kinh doanh - khách hàng sẽ kết nối nhiều hơn với một thông điệp và hình ảnh rõ ràng cụ thể so với một ý tưởng viết tay đơn thuần
  • Định vị đối tượng khách hàng mục tiêu - mỗi nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau có nhu cầu khác nhau. Chuyên gia thị trường của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định nhóm khách hàng mục tiêu và hướng dẫn bạn tập trung nguồn lực phục vụ nhóm khách hàng này
  • Tạo ra điểm mạnh cho doanh nghiệp - khách hàng có thể nhìn rõ giá trị của bạn là gì, đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn là ai, điểm độc đáo và lợi thế cạnh tranh của bạn là ở đâu, và vì vậy, lý do tại sao họ nên chọn bạn